logo%20jan%202016%20incl%20onderschrift.png Grammatica
Goed Geregeld

About Glossa Teach yourself DutchContact with Glossa Teach yourself Dutchhome.png

 Grammatica Goed Geregeld is ontwikkeld eind jaren '90 en is niet langer in omloop. Tweedehands is het boek nog wel te koop. Regelmatig word ik nog benaderd voor een werkboek of docentenhandleiding. Van beide heb ik nog enkele exemplaren. Zelf gebruik ik het boek in privélessen. Ik heb de inhoud dan verrijkt met recenter materiaal en opdrachten via internet.
Grammatica Goed Geregeld voorbeeldlesGrammatica Goed Geregeld tekst 1Grammatica Goed Geregeld docentenGrammatica Goed Geeregeld extraGrammatica Goed Geregeld inhoud

Grammatica%20Goed%20Geregeld.jpeg

GGG nog steeds bruikbaar: oefenmateriaal voor complexe constructies en werkvorm dictogloss

GGG is ontwikkeld als oefenmateriaal om ingewikkelde constructies te oefenen die heel karakteristiek zijn voor het Nederlands en die heel veel oefening vragen.  Ervaring heeft geleerd dat b.v. scheidbare werkwoorden, samengestelde woorden, modale werkwoorden onvoldoende beheerst worden. Dat was zo toen dit boek ontwikkeld werd en dat is nog steeds zo.
De geselecteerde teksten staan vol met genoemde constructies. Het zijn teksten uit het leven van alledag van de jaren 90. De onderwerpen spelen nog steeds en een aantal periodieken, zoals Allerhande en  Panda bestaan ook nog. Inmiddels heeft de digitale wereld zijn intrede gedaan en biedt de mogelijkheid de lessen uit te bouwen en  te verrijken.

In GGG is het  grammaticadictee (ook wel dictogloss genoemd) als werkvorm opgenomen. Het grammaticadictee is geen gewoon dictee maar bedoeld om  een opgelezen tekst te reconstrueren. De docentenhandleiding geeft een uitgebreide beschrijving van de werkwijze.

Grammatica Goed Geregeld bevat 10 lessen waarin gewerkt wordt aan verbetering van de grammaticale kennis van anderstaligen. Grammatica Goed    Geregeld is geen boek met regels maar in Grammatica Goed Geregeld leer je moeilijke teksten beter begrijpen door met die teksten te werken.

Centraal in elke les staan leesteksten. Bij die leesteksten worden vragen gesteld en er worden oefeningen gedaan met de grammaticale moeilijkheden uit de teksten.Voorafgaand aan de leesteksten wordt een grammaticadictee gedaan. Dit is geen gewoon dictee. Bij het grammaticadictee moet je luisteren, aantekeningen maken en daarna, eventueel in overleg met anderen, een eigen versie van het dictee maken.

Om met Grammatica Goed Geregeld te kunnen werken is al enig niveau in het Nederlands vereist (ERK B1/B2)

Hoe te gebruiken

a.Klassikaal.
Grammatica Goed Geregeld is bedoeld voor klassikaal gebruik. Elke les begint met oefeningen die voorbereiden op de leesteksten. Als voorbereiding wordt ook een grammaticadictee gedaan. Na de voorbereidende opdrachten komen de leesopdrachten en de vervolgopdrachten. Deze opdrachten kunnen individueel gemaakt worden.

b.Individueel
Grammatica Goed Geregeld kan individueel doorgewerkt worden. Doe de voorbereidende oefeningen. Luister dan naar het grammaticadictee (klik op de button Audio). Na de voorbereidende opdrachten kunnen de leesopdrachten en de vervolgopdrachten gemaakt worden. De antwoorden van de opdrachten zitten in de docentenhandleiding van Grammatica Goed Geregeld.

Wilt u meer informatie, stuur een mailtje naar info@glossa.nl