logo%20jan%202016%20incl%20onderschrift.png Nederlandse verhalen Lezen
A.L. Snijders
contact Glossa Teach yourself Dutchabout Glossahome.png
Grasses%20and%20trees.jpg A.L. Snijders (1937) is geboren in Amsterdam. Hij  vond het zkv (zeer korte verhaal) uit. Hij stuurde ze per e-mail naar zijn kinderen en vrienden en had nog niet de bedoeling ze te publiceren. Nu is hij juist door deze ZKV's zeer bekend.
Lydia Davis (1947), auteur van een roman en zeven bundels korte verhalen, vertaalde een aantal van Snijders' ZKV's en bundelde ze in Grasses and Trees. Het zijn  72 heel korte autobiografische verhalen over zijn magische wereld, een heel erg Nederlandse wereld, vol humor en dieren, gewone en bijzondere mensen, oude huizen, Amsterdam en het platteland. In het boek staan de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling naast elkaar.

A.L. Snijders (1937) was born in Amsterdam. He invented the so-called  zkv’s (‘zeer korte verhalen’/ very short story). He started writing zkv’s in 2001. He sent them by email to his children and some friends, not thinking about publication.  Nowadays he is known for just these ZKV's.

Lydia Davis (1947), the author of one novel and seven collections of stories, translated a number of Snijders' short stories which are collected in  Grasses and Trees, a bundle of 72 very short autobiographical fables about his magical unmagical world , a very Dutch world, imbued with humor and filled with animals, ordinary and extraordinary people, old houses, the city of Amsterdam and the countryside.

In the collection you will find the original Dutch story next to the English translation.
Plezier.png
________________________________________________________
Pleasure.png
_______________________________________________________
Elke zondagochtend leest Snijders op radio 4 een kort verhaal.
ZKV AL Snijders  Klik op de butto ZKV voor een voorbeeld.
De kikvors AL Snijders
On Sunday mornings you can listen to Snijders reading a short story (ZKV) on radio 4. ZKV AL Snijders   Click on the ZKV button for an example.
De kikvors AL Snijders